Home

Systemisch werk

Traumawerk
Astrologie
Systemische astrologie
Opleidingen
Over mij
Contact

Praktijk voor levenskunst


Systemisch werk is gebaseerd op het fenomeen dat leden van een familie, vriendenkring of ander ‘systeem’ diep met elkaar verbonden zijn. Systemisch werk maakt verstoorde of onrustige verhoudingen in het systeem zichtbaar, zodat je ermee aan de slag kan.

Uitbeelden geeft inzicht
De term ‘systeem’ is binnen systemisch werk een ruim begrip. Het kan een familie, gezin of werkkring zijn, maar ook een vereniging of politieke partij. Systemisch werk brengt het systeem waar iemand toe behoort in beeld met behulp van voorwerpen of personen. Dit geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen. Zijn de leden van het systeem steunend voor elkaar of zijn de relaties verstoord of gespannen? Vervolgens wordt duidelijk hoe de dynamiek in het systeem positief be´nvloed kan worden.

Intensieve begeleiding
Binnen systemisch werk word je intensief begeleid op je zoektocht naar rust en evenwicht in jouw systeem. Je begeleider stelt de vragen die je verder helpen en vertaalt de mogelijkheden naar jouw dagelijks leven.